תשואות

תשואות גבוהות

הראל גילעד פנסיה השיגה למבוטחיה תשואות גבוהות במיוחד ולאורך זמן. תשואות אלה הגדילו את החיסכון הפנסיוני של המבוטחים ואת פנסיית הזקנה שלהם.

להלן ריכוז תשואות הראל גילעד פנסיה - אפיק השקעה כללי לשנים האחרונות, נכון לחודש 10/2015:

תקופה

תשואה שנתית נומינלית ברוטו

תשואה שנתית מצטברת משנת 2015

4.11%

שלוש שנים אחרונות
(שנתית ממוצעת)

7.80%

חמש שנים אחרונות
(שנתית ממוצעת)

6.53%

12 חודשים אחרונים מצטברים

4.28%

סטיית תקן של אפיק ההשקעה הכללי ב-5 השנים האחרונות

4.57%

 

 

 

 

להלן תוצאות תשואות קרן הראל גילעד פנסיה - אפיק מפוקח הלכתית (כשר):

תקופה

תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית מצטברת מתחילת שנת 2015

4.27%

12 חודשים אחרונים מצטברים

4.43%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות

6.30%

תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות

5.45%

סטיית תקן ל-5 שנים אחרונות

4.11%

 

 

 

להלן תוצאות תשואות קרן הראל גילעד פנסיה - אפיק מניות (50%):

תקופה

תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית מצטברת מתחילת שנת 2015

4.87%

12 חודשים אחרונים מצטברים

5.03%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות

9.00%

תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות

6.03%

סטיית תקן ל-5 שנים אחרונות

7.06%

 

 

 

להלן תוצאות תשואות קרן הראל גילעד פנסיה - אפיק ללא מניות:

תקופה

תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית מצטברת מתחילת שנת 2015

2.26%

12 חודשים אחרונים מצטברים

1.41%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות

4.11%

תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות

4.63%

סטיית תקן ל-5 שנים אחרונות

2.21%

 

 

 

להלן תוצאות תשואות קרן פנסיה - שקלי טווח קצר:

תקופה

תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית מצטברת מתחילת שנת 2015

0.11%

12 חודשים אחרונים מצטברים

0.11%

תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות

-

תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות

-

סטיית תקן ל-5 שנים אחרונות

-

 מתייחס לכלל התשואות בעמוד זה:

התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.


הדפסשלח לחבר