הלוואות

למי מגיעה הלוואה מכספי הקרן?       
מבוטחי קרנות הפנסיה של הראל יכולים ליהנות מהלוואות מכספי הקרן, בכפוף לתקנות מס הכנסה ולהוראות ההסדר התחיקתי. ההלוואה ניתנת מכספי עמיתי הקרן ומתן ההלוואה מותנה באישור הקרן לאחר בדיקת יכולת ההחזר.

התנאים לקבלת הלוואה מהקרן

 • סכום מינימאלי להלוואה- 4,000 ₪
 • גובה ההלוואה:
  מבוטח זכאי להלוואה בשיעור של עד 30% מיתרת התגמולים העומדת לזכותו בקרן, לא כולל יתרת הפיצויים. 
 • הגיל המירבי לקבלת הלוואה - מותנה בכך שהלוואה תוחזר במלואה לפני  הגעה לגיל פרישה.
 • תקופת ההחזר המירבית - ההלוואה תינתן לתקופה שאינה עולה על חמש שנים.
 • פנסיונרים אינם זכאים לקבלת הלוואה מהקרן.

סוגי הלוואות הניתנות בקרן

 • לא צמודות מדד (לתקופת הלוואה של עד 7 שנים)
 • צמודות מדד     (לתקופת הלוואה של עד 7 שנים)

ריבית

 • הריבית מבוססת על ריביות השוק, וככלל נקבעת אחת לכל חודש ותקפה לאותו חודש קלנדרי.

החזר ההלוואה

 • החזר ההלוואה יבוצע בתשלומים חודשיים, באמצעות הוראת קבע.
 • קיימת אפשרות של ניכוי באמצעות המעסיק.

מסמכים נדרשים להגשת בקשת הלוואה:

 • טופס בקשת הלוואה.
 • הרשאה לחיוב חשבון חתום בחתימה וחותמת ע"י הבנק – המקור יועבר לקרן.
 • צילום ת.ז.
 • 3 תלושי שכר אחרונים.
 • תדפיסי תנועות עו"ש עבור 3 חודשים אחרונים - התדפיסים חייבים להיות תואמים למס' החשבון שממנו תתבצע הגביה.
 • במקרה של בקשת הלוואה בסכום של מעל 50,000 ₪, חובה לצרף מסמכי מקור ושטר חוב.

לתשומת ליבך, כל בקשת הלוואה עוברת תהליך של אישור. הגשת המסמכים אינה מהווה אישור לקבלת ההלוואה.

טופס בקשת הלוואה - הראל גילעד פנסיה  טופס בקשת הלוואה - הראל גילעד פנסיה
טופס בקשת הלוואה - מנוף  טופס בקשת הלוואה - מנוף
טופס בקשת הלוואה - הראל פנסיה כללית  טופס בקשת הלוואה - הראל פנסיה כללית
טופס בקשת הלוואה - עתידית  טופס בקשת הלוואה - עתידית
טופס בקשת הלוואה - משרתי הקבע בצה"ל  טופס בקשת הלוואה - משרתי הקבע בצה"ל
הדפסשלח לחבר